Standard Delade Skåp

Skåpen finns i bredderna 300 och 400mm. Djupet är 550mm men går också få med djup 400mm. Man kan välja mellan plant eller sluttande tak utan prisskillnad.

Halvskåpen är inredda med klädkrokar. Djup 550 alternativt 400mm.

Exempel på tillbehör är hyllplan, prylfack, spegel och skohylla

► Elegant design utan störande synliga hål,
► Dörrar i Sandwichkonstruktion,
► Tyst dörrstopp,
► Fabriksmonterad kanal vid ventilationsanslutning,
► Ventilationshål i tak och botten,
► Svensk verkstadskvalité,
► Testade och godkända av Statens Provningsanstalt,
► Plana eller sluttande tak,

Tvådelade 300mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1300 mm
80DH2-301ben
80DH2-301bnk
80DH2-301soc
2600 mm
80DH2-302ben
80DH2-302bnk
80DH2-302soc
3900 mm
80DH2-303ben
80DH2-303bnk
80DH2-303soc
41200 mm
80DH2-304ben
80DH2-304bnk
80DH2-304soc

Tvådelade 400mm

Antal i radSektionsbredd
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1400 mm
80DH2-401ben
80DH2-401bnk
80DH2-401soc
2800 mm
80DH2-402ben
80DH2-402bnk
80DH2-402soc
31200 mm
80DH2-403ben
80DH2-403bnk
80DH2-403soc

Tredelade 300mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1300 mm
80DH3-301ben
80DH3-301bnk
80DH3-301soc
2600 mm
80DH3-302ben
80DH3-302bnk
80DH3-302soc
3900 mm
80DH3-303ben
80DH3-303bnk
80DH3-303soc

Tredelade 400mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1400 mm
80DH3-401ben
80DH3-401bnk
80DH3-401soc
2800 mm
80DH3-402ben
80DH3-402bnk
80DH3-402soc
31200 mm
80DH3-403ben
80DH3-403bnk
80DH3-403soc

Fyrdelade 300mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1300 mm
80DH4-301ben
80DH4-301bnk
80DH4-301soc
2600 mm
80DH4-302ben
80DH4-302bnk
80DH4-302soc
3900 mm
80DH4-303ben
80DH4-303bnk
80DH4-303soc

Fyrdelade 400mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1400 mm
80DH4-401ben
80DH4-401bnk
80DH4-401soc
2800 mm
80DH4-402ben
80DH4-402bnk
80DH4-402soc
31200 mm
80DH4-403ben
80DH4-403bnk
80DH4-403soc

Titta på våra övriga Standard Elevskåp:

Standard Helskåp
Standard Z-skåp
Standard Parskåp

info@tepege.se 010-557 22 20