Kontakta oss

Ditt besök på denna hemsida är förhoppningsvis en inkörsport för en fördjupad kontakt. Ring, maila eller faxa för ytterligare kontakt.

TPG har en lång tradition inom tillverkning av inredningar såsom klädskåp i plåt och bänkar till industri och offentlig förvaltning.
Våra produkters ursprung kan härledes tillbaka till 1970-talet och tillverkning i Samhallfabriker, mycket har hänt och produkterna
har fått en moderna design men rötterna och grundkonstruktionen andas fortfarande den kvalitet som förknippas med svensk verkstadsindustri.

Vi som är ansiktet utåt som försäljare försöker föra denna tradition vidare ända fram till fullgjord leverans. Hög tillgänglighet och hög tillförlitlighet är våra ledord.

TePeGe Inredningar AB
Box 4107
550 04 JÖNKÖPING

info@tepege.se 010-557 22 20

Tepege Inredningar AB