Standard Parskåp

Skåpet finns i bredderna 500, 600, 700 och 800 mm. Djupet är 550 mm men går också få djup 400 mm. Välj mellan plant eller sluttande tak utan prisskillnad.

Inredningen består av hatthylla och klädstång med två ankarkrokar.
Exempel på tillbehör är skiljeväggar, prylfack, spegel, skohylla, extra hyllplan och överskåp.

► Elegant design utan störande synliga hål
► Dörrar i Sandwichkonstruktion
► Tyst dörrstopp
► Fabriksmonterad kanal vid ventilationsanslutning
► Ventilationshål i tak och botten
► Svensk verkstadskvalité
► Testade och godkända av Statens Provningsanstalt
► Plana eller sluttande tak

Standard Parskåp 500 mm (200+300 mm)

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1500 mm
80PS-501ben
80PS-501bnk
80PS-501soc
21000 mm
80PS-502ben
80PS-502bnk
80PS-502soc

Standard Parskåp 600 mm (200+400 mm)

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1600 mm
80PS-601ben
80PS-601bnk
80PS-601soc
21200 mm
80PS-602ben
80PS-602bnk
80PS-602soc

Standard Parskåp 600 mm (300+300 mm)

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1600 mm
80BPS-601ben
80BPS-601bnk
80BPS-601soc
21200 mm
80BPS-602ben
80BPS-602bnk
80BPS-602soc

Standard Parskåp 700 mm (300+400 mm)

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1700 mm
80PS-701ben
80PS-701bnk
80PS-701soc

Standard Parskåp 800 mm (400+400 mm)

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1800 mm
80PS-801ben
80PS-801bnk
80PS-801soc
info@tepege.se 010-557 22 20