Standard Helskåp

Skåpet finns i bredderna 200, 300 och 400 mm. Djupet är 550 mm men går också få med djup 400 mm. Välj mellan plant eller sluttande tak utan prisskillnad.

Inredningen består av hatthylla och klädstång med två ankarkrokar.Helskåp Standard finns även i bodutförande.

Exempel på tillbehör är skiljeväggar, prylfack, spegel och skohylla.

► Elegant design utan störande synliga hål
► Dörrar i Sandwichkonstruktion
► Tyst dörrstopp
► Fabriksmonterad kanal vid ventilationsanslutning
► Ventilationshål i tak och botten
► Svensk verkstadskvalité
► Testade och godkända hos Statens Provningsanstalt
► Plant eller sluttande tak
► Finns även för inbyggnad i arbetsbodar – Kontakta oss för mer information!

Standard Helskåp 200 mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 MM)
BÄNK (400 MM)
SOCKEL (100 MM)
1300 mm
80HS-201ben
80HS-201bnk
80HS-201soc
80HS-201soc
2400 mm
80HS-202ben
80HS-202bnk
80HS-202soc
80HS-202soc
3600 mm
80HS-203ben
80HS-203bnk
80HS-203soc
80HS-203soc
4800 mm
80HS-204ben
80HS-204bnk
80HS-204soc
80HS-204soc
51000 mm
80HS-205ben
80HS-205bnk
80HS-205soc
80HS-205soc

Standard Helskåp 300 mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 MM)
BÄNK (400 MM)
SOCKEL (100 MM)
1300 mm
80HS-301ben
80HS-301bnk
80HS-301soc
2600 mm
80HS-302ben
80HS-302bnk
80HS-302soc
3900 mm
80HS-303ben
80HS-303bnk
80HS-303soc
41200 mm
80HS-304ben
80HS-304bnk
80HS-304soc

Standard Helskåp 400 mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 MM)
BÄNK (400 MM)
SOCKEL (100 MM)
1400 mm
80HS-401ben
80HS-401bnk
80HS-401soc
2800 mm
80HS-402ben
80HS-402bnk
80HS-402soc
31200 mm
80HS-403ben
80HS-403bnk
80HS-403soc

Standard Extra Breda Helskåp 500 mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1500 mm
80HS-501ben
80HS-501bnk
80HS-501soc
21000 mm
80HS-502ben
80HS-502bnk
80HS-502soc

Standard Extra Breda Helskåp 600 mm

ANTAL I RADSEKTIONSBREDD
BEN (200 mm)
BÄNK (400 mm)
SOCKEL (100 mm)
1600 mm
80HS-601ben
80HS-601bnk
80HS-601soc
21200 mm
80HS-602ben
80HS-602bnk
80HS-602soc
info@tepege.se 010-557 22 20